Samen elke dag wijzer worden

Peuterklas Victor de Verkenner

Sinds enkele jaren heeft De Toermalijn ook een peuterklas genaamd Victor de Verkenner.
Deze peuterklas is een voorloper op de kleuterklas. Het is dus geen kinderopvang, maar juist een aanvullende/voorbereidende activiteit op de basisschool. Kortom, er is een doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters.
Uw kind kan op maandag of donderdagochtend spelenderwijs alvast wennen aan zijn nieuwe school, hier zijn geen kosten aan verbonden. De peuterklas is voor kinderen van ongeveer 3,5 jaar. Aanmelding loopt via de Toermalijn.