Samen elke dag wijzer worden

 

Schooljaar 2020 / 2021

Schooltijden
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag     08.30 - 12.00 uur  en 13.15 - 15.15 uur
woensdag                                                                  08.30 - 12.15 uur

Let op! De kleuters zijn elke woensdag vrij.

Studiedagen, alle kinderen vrij
vrijdag 18 september
maandag 5 oktober
woensdag 4 november
woensdag 3 maart
maandag 26 april
vrijdag 18 juni

Vrije dagdelen                         
vrijdag 18 december middag (aanvang kerstvakantie)

Vakanties, vrije dagen
herfstvakantie                19  t/m 23 oktober 2020
kerstvakantie                  21 december t/m 1 januari 2020 - 2021
voorjaarsvakantie        15 februari t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag                  2 april 2021
Pasen                                    5 april 2021 (tweede Paasdag)
Koningsdag                       27 april 2021
meivakantie                      3 mei t/m 14 mei 2021
Hemelvaart                      13 mei 2021 (valt in de meivakantie)
Pinksteren                        24 mei 2021 (tweede Pinksterdag)
zomervakantie               26 juli t/m 3 september 2021

Verhuizing naar nieuwbouw
Alle leerlingen vrij

woensdag 21 juli
donderdag 22 juli
vrijdag 23 juli