Samen elke dag wijzer worden

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk:
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:    08.30 - 12.00 uur    13.15 - 15.15 uur
woensdag:                                                    08.30 - 12.15 uur


Agenda schooljaar 2019 / 2020

Vrije dagen groep 1/2
woensdag 11 september   
woensdag 20 november     
woensdag 29 januari           
woensdag 17 juni                                 

Studiedagen, alle kinderen vrij
maandag 16 september
vrijdag 4 oktober
woensdag 30 oktober
vrijdag 6 december
maandag 9 maart
woensdag 25 maart
donderdag 9 april
vrijdag 10 april

Vrije dagdelen
vrijdag 20 december       alle groepen        middag (aanvang kerstvakantie)
vrijdag 10 juli                    alle groepen        middag (aanvang zomervakantie)

Vakanties
herfstvakantie                  14 t/m 18 oktober
kerstvakantie                    23 december t/m 3 januari
voorjaarsvakantie            24 februari t/m 28 februari
Pasen                                 13 april (tweede Paasdag)
meivakantie                      27 april t/m 8 mei 
Hemelvaart                       21 en 22 mei 
Pinksteren                         1 juni (tweede Pinksterdag)
zomervakantie                 13 juli t/m 21 augustus