Samen elke dag wijzer worden

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk:
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:    08.30 - 12.00 uur    13.15 - 15.15 uur
woensdag:                                                    08.30 - 12.15 uur


Agenda schooljaar 2018 / 2019

Vrije dagen kleutergroepen
5 september  groep 1/2 vrije dag
31 oktober     groep 1/2 vrije dag 
23 januari       groep 1/2 vrije dag
3 april              groep 1/2 vrije dag
19 juni             groep 1/2 vrije dag  

Studiedagen, alle kinderen vrij
Vrijdag 28 september
Maandag 1 oktober
Maandag 19 november
Woensdag 6 februari
Woensdag 13 maart
Donderdag 18 april
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei

Vrije dagdelen
Donderdag 6 december    groepen 1 t/m 4    ochtend (ochtend na Sinterklaas)
Vrijdag 21 december         alle groepen           middag (aanvang kerstvakantie)
Vrijdag 5 juli                        alle groepen           middag (aanvang zomervakantie)

Vakanties
Herfstvakantie                  15 t/m 19 oktober
Kerstvakantie                    24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie            4 t/m 8 maart
Meivakantie                      19 april t/m 3 mei (Paasweekend valt in meivakantie)
                                            (Pasen valt in het eerste weekend van de meivakantie)
Hemelvaart                        27 t/m 31 mei (We combineren Hemelvaart met enkele studiedagen)
Pinksteren                         10 juni 2019 (tweede Pinksterdag)
Zomervakantie                  8 juli t/m 16 augustus

Maandvieringen
Deze zijn terug te vinden in het ouderportaal (mochten deze wijzigen dan staan ze verkeerd op deze lijst)