Samen elke dag wijzer worden
Overblijven

Vanaf 1-8-2006 is het schoolbestuur (lees de directie) verantwoordelijk voor het overblijven op school. 
Het beheer van de Tussenschoolse Opvang binnen De Toermalijn is ondergebracht bij de Stichting Het Broodtrommeltje.
  • Carla de Jong is de coördinator en contactpersoon voor de ouders, tel. 0161-430333 of per email: coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl
  • Voor de dagelijkse gang van zaken is er voor haar een aanspreekpunt binnen het team (meneer Bert).
  • Kinderen kunnen overblijven op vaste overblijfdagen of incidenteel.
  • Voor het aanmelden wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfformulier, dat elk schooljaar opnieuw moet worden aangeleverd door de ouder(s)/ verzorger(s).
  • Het incidenteel overblijven kan alleen d.m.v. een incidentele overblijfkaart.
  • Voor het aanmelden van incidenteel overblijven en afmelden van een vaste overblijfdag kunt u ook een mailtje sturen naar overblijventoermalijn@markantonderwijs.nl 
Op school is een informatierekje betreft het overblijven. Daarin kunt u vinden:
overblijffolder
informatiebrief
- inschrijfformulier