Ouderraad

De Ouderraad | Samen maken we de school

De Toermalijn biedt kinderen een veilige, leuke en gezellige omgeving, waarin ieder kind haar of zijn talent kan ontdekken en verder ontwikkelen. De tijd op de basisschool moet voor onze kinderen een goede start bieden, waar ze altijd met een fijn gevoel op terug kunnen kijken.

De ouderraad bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die - samen met de leerkrachten - allerlei activiteiten organiseert die de school tot een geweldige ervaring maakt voor onze kinderen. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld Carnaval, Sinterklaas en natuurlijk Kerst. Maar ook thema's als de Sportdag, de dag van de leraar, de avondvierdaagse en de singelloop laten we niet aan ons voorbijgaan.

Vanuit de ouderraad proberen wij samen met de leerkrachten, steeds weer verrassend en vernieuwend deze thema's in te vullen en daarmee de kinderen zowel sociaal als maatschappelijk te stimuleren.

Bij vragen kun je je altijd tot ons richten.

Carola Martens
Voorzitter ouderraad
ouderraadobsdetoermalijn@gmail.com

Vrijwillige Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage per kind. Het bedrag is genoemd op de schoolkalender van de Toermalijn.
 
Het bedrag kan overgemaakt worden naar:
Stichting Ouders Toermalijn | rekeningnr.  NL79RABO18.67.38.668 | o.v.v. naam kind(eren) en groep(en).

Van deze bijdrage worden onder andere de kosten van het sinterklaasfeest, de sportdag, carnaval en de overige bovengenoemde activiteiten betaald. Daarnaast wordt het besteed aan de aankleding van de school tijdens de feestdagen, culturele activiteiten, liefdadigheidsacties etc. Ondanks het feit dat het een vrijwillige bijdrage is, doen we een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage te voldoen. Op deze manier kunnen de activiteiten verantwoord doorgang vinden.
 
Indien ouders financieel niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, worden zij verzocht om contact op te nemen met de directeur van de school.

De taken van de ouderraad

De ouderraad heeft de volgende taken:

- Bijzondere activiteiten in samenwerking met het team. De ouderraadleden helpen onder andere bij het voorbereiden en uitvoeren van:
  • sinterklaas op school
  • eindejaar afsluiting
  • carnaval
  • sportdag
  • musical / afscheid groep 8
  • excursies, onder andere naar het Anne Frank huis met groep 8
  • dag van de leraar
  • avondvierdaagse

- Het verkeer rond de school. Wij trachten de wensen/zorgen van ouders te signaleren (laat het ons weten!) en maken deze kenbaar bij gemeente en/of politie waarmee wij nauw contact onderhouden.
- Thema-avonden: hiermee proberen wij in te spelen op datgene wat er leeft bij de ouders en verzorgers met betrekking tot hun kinderen op school.
- Lustrumvieringen van onze school: hiervoor wordt jaarlijks gespaard, om er gezamenlijk een groot feest van te kunnen maken.
- Incasseren van de kampgelden.
 
Namens alle ouders
De ouderraad zorgt ervoor dat er bij speciale gelegenheden zoals jubileum, geboorte of vertrek namens alle ouders van de school aan de betreffende medewerker van school iets wordt overhandigd als felicitatie of bedankje.


De ouderraad is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouders: die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met de docenten en/of de schoolleiding en horen daar ook thuis, maar wij kunnen u wel op weg helpen. Voor dit situaties verwijzen wij ook graag naar de Medezeggenschapsraad.


Lijkt de ouderraad iets voor jou? 

Je mag lid zijn van de ouderraad zolang je een kind hebt op de Toermalijn. Elk jaar treden er dus ouders af. Deze aankomende lege plekken willen we graag weer aanvullen met nieuwe ouders die voor een aantal jaren meedraaien en de kar weer gaan trekken. Naast de tijd voor vergaderingen wordt wat extra tijd gevraagd voor de voorbereiding en ondersteuning van de activiteiten. Daar tegenover staan de vaak interessante contacten, de discussies, de informatie over de school en ontwikkelingen binnen het onderwijs en een plezierige samenwerking met andere ouders.

Ouders die graag deel willen uitmaken van de ouderraad, kunnen zich aanmelden via ouderraaddetoermalijn@gmail.com.

Vergaderdata

We proberen als ouderraad voeling te houden met alles wat op school gebeurt en wat er onder ouders leeft. Bij al onze vergaderingen zijn ouders en teamleden van harte welkom. De vergaderfrequentie is +/- 1x per 6 weken gedurende het schooljaar, meestal op een woensdag waarbij wij natuurlijk rekening houden met de schoolvakanties. De exacte data zijn vermeld op de schoolkalender. De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van OBS de Toermalijn. De aanvangstijd is 20:00 uur. Einde vergadering ca. 21:30 uur. Notulen kunnen altijd worden opgevraagd.


De ouderraad is ingeschreven bij de KVK als Stichting Ouders van de Toermalijn.
KvK nr. 20118963 | KvK Breda | p/a Valkenlaar 15 | 4854 GR | Bavel | 0624735359
­­­

 
 
 
Cookie instellingen