Topklas

Wij bieden de mogelijk deel te nemen aan onze TOPklas, wat staat voor Talent Ontwikkel Plek. Voor praktisch begaafde leerlingen biedt de TOPklas de gelegenheid om hun praktische talenten te ontdekken en in te zetten, met de hulp van een groep medeleerlingen, een gespecialiseerde leerkracht en een passend aanbod.

De TOPklas is een aanbod wat wij samen met onze ‘huisgenoot’ Basisschool De Spindel twee middagen in de week organiseren. De TOPklas speelt in op de behoeften van leerlingen van De Spindel en De Toermalijn die meer leren door te doen in plaats van de lesstof aan te leren uit boeken. Deze leerlingen hebben behoefte aan een praktische aanpak van de lesstof, ze leren door dingen te ervaren of toe te passen. Door ze op deze manier te benaderen is de verwachting dat zij zich beter voelen over hun eigen kunnen en een positiever zelfbeeld en zelfvertrouwen krijgen.Kinderen worden aan het begin van het schooljaar gescreend door de leerkracht/intern begeleider. Vervolgens vindt er een gesprek met de leerling en de ouders plaats of ze willen instromen in de TOPklas. De TOPklas is voor kinderen die het leren in de klas lastig vinden, die last hebben van een fixed mindset of denken dat ze geen fouten mogen maken en alles perfect willen doen, die een negatief zelfbeeld hebben of last van faalangst hebben. Deze leerlingen kunnen een verwachte uitstroom naar het VMBO, HAVO of VWO hebben.

Er worden hoge verwachten gesteld aan de leerlingen van de TOPklas, duidelijke doelen opgesteld door de leerkrachten en leerlingen en een uitgebreid en uitdagend curriculum aangeboden. De TOPklas is projectonderwijs in periodes van drie a vier weken. Er wordt bij ieder thema gewerkt op het schoolterrein, er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Curio Scala, maar ook werkbezoeken zijn onderdeel van de TOPklas. Hierdoor krijgen de leerlingen een idee van wat ze zouden kunnen doen in de toekomst.
Cookie instellingen