Plusklas

Plusklas Toermalijn

Om tegemoet te komen aan de behoefte van de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school, voor de groepen vier tot en met 8, een plusklas. Deze is speciaal bestemd voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
De plusleerling krijgt eenmaal per week door de plusleerkracht in groepsverband een aantal uren begeleiding. In de plusklas vinden gezamenlijke extra uitdagende activiteiten op allerlei gebied plaats. Per periode van vier tot vijf weken ontvangen de leerlingen een werktaak met opdrachten die in de reguliere groep gemaakt worden. Dit gebeurt in de tijd die vrijkomt door het versnellen van de aangeboden stof.
De groepsleerkracht, de intern begeleider en de plusleerkracht evalueren de voortgang van de plusleerling regelmatig.  Na de halfjaarlijkse afname van de Cito wordt bepaald of continuering van deelname aan de plusklas raadzaam is. De resultaten dienen op A of A+ niveau te zijn maar ook de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling zijn van belang.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de plusklas dient een leerling te voldoen aan de gestelde Cito-criteria; A of A+ op alle getoetste onderdelen. Zelfstandigheid, bereidheid tot samenwerken, motivatie, inzet, werkhouding, creatief denken en de resultaten van de methodetoetsen spelen daarnaast een belangrijke rol. De groepsleerkracht, de intern begeleider en de plusleerkracht beslissen samen of er een plaatsing voor een proefperiode van ongeveer twee maanden zal plaatsvinden. Na afloop van de proefperiode volgt al dan niet een definitieve plaatsing.
Mocht een leerling niet voldoen aan alle gestelde criteria maar wel behoefte hebben aan extra uitdaging op een of meer vakgebieden dan biedt de groepsleerkracht verdiepings- of verrijkingsstof aan.
Cookie instellingen